“Siêu công ty” SCIC lãi ròng hơn 7.800 tỷ đồng trong năm 2015

Trong 2 năm qua, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Trong 2 năm qua, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Đây là lần thứ hai kể từ bước ngoặt lớn khi “siêu công ty” này hé lộ về số liệu tài chính và kết quả kinh doanh vào hồi năm ngoái.

Theo đó, năm 2015, SCIC có 10.532,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2014 và vượt 35,2% kế hoạch năm đã đề ra.

Mặc dù chi phí hoạt động gấp gần 2 lần năm 2014 với mức 1.865,3 tỷ đồng và chi phí quản lý gần 147 tỷ đồng (cao hơn năm trước đó), song lợi nhuận của SCIC vẫn đạt cao.

Kết thúc năm 2015, SCIC ghi nhận lãi ròng hợp nhất hơn 7.850,5 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2014 và vượt 39% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính SCIC cũng cho thấy, tại thời điểm kết thúc năm 2015, tổng tài sản của SCIC tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 73.263,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 40.500 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm, tài sản dài hạn tăng gấp gần 3 lần lên hơn 32.763 tỷ đồng.

Đáng chú ý là các khoản đầu tư tài chính của SCIC tăng mạnh trong năm 2015, tăng gấp gần 3 lần lên 32.450,6 tỷ đồng (chủ yếu là đầu tư dài hạn khác 24.445 tỷ đồng) ngoài các khản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết, liên doanh.

Trong hơn 10 năm kể từ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của SCIC là 56% (tăng 55 lần so với năm 2006), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 31%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 36%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân đạt 56%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 99%/năm, các chỉ số ROE tăng bình quân 19% và ROA tăng bình quân 15%/năm.

Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây, SCIC cho biết đã bước đầu triển khai thành công hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước với tổng vốn đã giải ngân tới thời điểm hiện nay là trên 24.336 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, gắn với thị trường và đạt hiệu quả khá cao.

Đặc biệt trong 2 năm qua, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng số vốn đã giải ngân trong 10 năm qua) khi thực hiện Đề án tái cơ cấu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bích Diệp

Advertisements

Vì sao SCIC đồng ý để Vinamilk phát hành cổ phiếu cho người lao động?

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có báo cáo gửi Bộ Tài chính về chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Như đã đưa tin trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Vinamilk ngày 21/5 đã thông qua chương trình phát hành ESOP với khối lượng phát hành thêm không vượt quá 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty.

SCIC từng lo giá VNM sẽ bị pha loãng vì ESOP

SCIC từng lo giá VNM sẽ bị pha loãng vì ESOP

Khối lượng này thấp hơn khối lượng đã thực hiện theo chương trình được thông qua tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2006-2011 là 9.617.000 cổ phần. Trên thực tế, chương trình ESOP này được thực hiện từ 2008-2011.

Giá phát hành được thông qua trong ĐHĐCĐ ngày 21/5 vừa rồi bằng 2 lần giá trị sổ sách của VNM được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần thời điểm phát hành được kiểm toán soát xét.

Theo báo cáo tài chính hiện tại, dự kiến giá phát hành vào khoảng 38.000 đồng/cp. Mức giá này cao hơn mức giá đã thực hiện theo chương trình ESOP từ 2008 – 2011 là mệnh giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng phát hành bao gồm toàn thể cán bộ công nhân viên của Vinamilk.

Vấn đề phát hành ESOP trước đó đã được HĐQT Vinamilk đề xuất vào năm 2012, 2013 nhưng liên tục bị cổ đông lớn là SCIC bác bỏ. Đây là lần đầu tiên SCIC chấp nhận đề xuất này kể từ sau đợt phát hành ESOP của Vinamilk năm 2006.

Hồi năm 2013, khi từ chối kế hoạch phát hành ESOP của Vinamilk, ông Lê Song Lai (người đại diện của SCIC tại Vinamilk) cho rằng, việc phát hành ESOP sẽ làm pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của SCIC. Ông Lai cho rằng, hàng năm công ty đều trích quỹ phúc lợi khá lớn đã đủ khích lệ cán bộ công nhân viên nên yêu cầu tạm hoãn chờ thời điểm thích hợp.

Vấn đề thời điểm ở đây chính là việc Chính phủ đã yêu cầu SCIC phải thoái vốn khỏi Vinamilk – vốn xưa nay được xem là “con gà đẻ trứng vàng” – cho nên hiện tại, việc pha loãng cổ phiếu không phải là mối bận tâm của SCIC như trước. Sau khi phát hành ESOP, tỷ lệ sở hữu của SCIC tại Vinamilk sẽ giảm từ 45,479% xuống còn 45,06%.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá của VNM đang là 142.000 đồng/cp, như vậy, với việc nhận cổ phiếu ESOP, các cán bộ chủ chốt của Vinamilk “lãi” khoảng 100.000 đồng/cp.

Giá VNM đến nay đã tăng 71,05% sau 1 năm giao dịch và tăng 2.408,77% so với thời điểm mới niêm yết.

Diễn biến giá VNM từ đầu năm

Diễn biến giá VNM từ đầu năm

SCIC cho biết, để đảm bảo tính minh bạch, SCIC đã chỉ đạo người đại diện vốn của SCIC tại Vinamilk có ý kiến với HĐQT nêu rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, thực hiện theo quy định hiện hành.

Tại ĐHĐCĐ vừa rồi, SCIC đã chỉ đạo người đại diện biểu quyết bổ sung các điều kiện để thực hiện chương trình ESOP vào nội dung quy chế ESOP do Hội đồng quản trị ban hành bao gồm mức tăng trưởng quy mô vốn hóa từ 2016-2018, đảm bảo tỷ lệ cổ tức các năm 2016-2018; đảm bảo mức tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế trong 3 năm 2016-2018; điều kiện về hạn chế chuyển nhượng và một số nội dung khác có liên quan.

Văn bản của SCIC gửi lên Bộ Tài chính cho biết, mục đích là “để phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông tại Vinamilk trong đó có cổ đông SCIC”.

SCIC cũng cho biết đã chỉ đạo người đại diện biểu quyết về việc bán cổ phiếu quỹ (thu hồi từ các đợt ESOP trước) là 52.795 cổ phần với các điều kiện tương tự như cổ phần ESOP phát hành mới. Số cổ phiếu này không thuộc chương trình ESOP kỳ này.

Bích Diệp

Vì sao “cổ đông khó tính” SCIC đồng ý để Vinamilk phát hành cổ phiếu ESOP?

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có báo cáo gửi Bộ Tài chính về chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Như đã đưa tin trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Vinamilk ngày 21/5 đã thông qua chương trình phát hành ESOP với khối lượng phát hành thêm không vượt quá 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty.

SCIC từng lo giá VNM sẽ bị pha loãng vì ESOP

SCIC từng lo giá VNM sẽ bị pha loãng vì ESOP

Khối lượng này thấp hơn khối lượng đã thực hiện theo chương trình được thông qua tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2006-2011 là 9.617.000 cổ phần. Trên thực tế, chương trình ESOP này được thực hiện từ 2008-2011.

Giá phát hành được thông qua trong ĐHĐCĐ ngày 21/5 vừa rồi bằng 2 lần giá trị sổ sách của VNM được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần thời điểm phát hành được kiểm toán soát xét.

Theo báo cáo tài chính hiện tại, dự kiến giá phát hành vào khoảng 38.000 đồng/cp. Mức giá này cao hơn mức giá đã thực hiện theo chương trình ESOP từ 2008 – 2011 là mệnh giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng phát hành bao gồm toàn thể cán bộ công nhân viên của Vinamilk.

Vấn đề phát hành ESOP trước đó đã được HĐQT Vinamilk đề xuất vào năm 2012, 2013 nhưng liên tục bị cổ đông lớn là SCIC bác bỏ. Đây là lần đầu tiên SCIC chấp nhận đề xuất này kể từ sau đợt phát hành ESOP của Vinamilk năm 2006.

Hồi năm 2013, khi từ chối kế hoạch phát hành ESOP của Vinamilk, ông Lê Song Lai (người đại diện của SCIC tại Vinamilk) cho rằng, việc phát hành ESOP sẽ làm pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của SCIC. Ông Lai cho rằng, hàng năm công ty đều trích quỹ phúc lợi khá lớn đã đủ khích lệ cán bộ công nhân viên nên yêu cầu tạm hoãn chờ thời điểm thích hợp.

Vấn đề thời điểm ở đây chính là việc Chính phủ đã yêu cầu SCIC phải thoái vốn khỏi Vinamilk – vốn xưa nay được xem là “con gà đẻ trứng vàng” – cho nên hiện tại, việc pha loãng cổ phiếu không phải là mối bận tâm của SCIC như trước. Sau khi phát hành ESOP, tỷ lệ sở hữu của SCIC tại Vinamilk sẽ giảm từ 45,479% xuống còn 45,06%.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá của VNM đang là 142.000 đồng/cp, như vậy, với việc nhận cổ phiếu ESOP, các cán bộ chủ chốt của Vinamilk “lãi” khoảng 100.000 đồng/cp.

Giá VNM đến nay đã tăng 71,05% sau 1 năm giao dịch và tăng 2.408,77% so với thời điểm mới niêm yết.

Diễn biến giá VNM từ đầu năm

Diễn biến giá VNM từ đầu năm

SCIC cho biết, để đảm bảo tính minh bạch, SCIC đã chỉ đạo người đại diện vốn của SCIC tại Vinamilk có ý kiến với HĐQT nêu rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, thực hiện theo quy định hiện hành.

Tại ĐHĐCĐ vừa rồi, SCIC đã chỉ đạo người đại diện biểu quyết bổ sung các điều kiện để thực hiện chương trình ESOP vào nội dung quy chế ESOP do Hội đồng quản trị ban hành bao gồm mức tăng trưởng quy mô vốn hóa từ 2016-2018, đảm bảo tỷ lệ cổ tức các năm 2016-2018; đảm bảo mức tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế trong 3 năm 2016-2018; điều kiện về hạn chế chuyển nhượng và một số nội dung khác có liên quan.

Văn bản của SCIC gửi lên Bộ Tài chính cho biết, mục đích là “để phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông tại Vinamilk trong đó có cổ đông SCIC”.

SCIC cũng cho biết đã chỉ đạo người đại diện biểu quyết về việc bán cổ phiếu quỹ (thu hồi từ các đợt ESOP trước) là 52.795 cổ phần với các điều kiện tương tự như cổ phần ESOP phát hành mới. Số cổ phiếu này không thuộc chương trình ESOP kỳ này.

Bích Diệp

Một công ty đa cấp của người Thái chấm dứt hoạt động

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam có trụ sở chính tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Panint Jhonlerkieat, quốc tịch Thái Lan, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đang tiến hành thủ tục giải thể nên hoạt động bán hàng đa cấp cũng chấm dứt.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã có cảnh báo về hoạt động bán hàng đa cấp của 14 doanh nghiệp chưa đăng ký để người dân biết và cảnh giác.

Theo cơ quan này, vừa qua, một số doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền. Các doanh nghiệp vi phạm quy định này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Để siết quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn đồng ý nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về việc thành lập đoàn liên ngành thành phố kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, có dấu hiệu ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, gây thiệt hại cho người tham gia.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, năm 2015, cơ quan này đã kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 17 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với số tiền xử phạt lên tới 1.561,4 tỷ đồng. Đa số các vi phạm là tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Phương Dung

Hé lộ hàng loạt “góc khuất” trước cổ phần hoá của “ông lớn” cảng hàng không

 Check in tại quầy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Check in tại quầy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hàng loạt sai phạm tài chính tại ACV

Dẫn báo cáo của ACV, KTNN cho biết, hiện Tổng công ty này còn có 8 khu đất không thuộc khu vực cảng hàng không sân bay chưa kê khai nộp tiền thuê đất, trong số này có 1 khu đất đã có quyết định cho thuê đất, 1 khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty mẹ ACV đã thực hiện trích trước tiền thuê đất phải nộp từ tháng 7/2007 đến năm 2014 (7,5 năm) đối với các khu đất đơn vị đang quản lý và sử dụng với tổng số tiền tính đến ngày 30/6/2013 là 773 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đoàn kiểm toán đã phát hiện việc trích trước tiền thuê đất còn một số khoản chưa đúng quy định với số tiền lên tới 253,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, với khoản trích trước tiền thuê đất đối với các khu đất tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được thực hiện theo giá đất cao hơn đơn giá đất do UBND thành phố Hà Nội và TPHCM ban hành hàng năm, không đúng diện tích đã đối chiếu với Cảng vụ hàng không (251 tỷ đồng).

ACV còn một số dự án được lập từ năm 2004 – 2009, nhưng đến thời điểm kiểm toán vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với chi phí là 144,4 tỷ đồng (tiền ứng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền ứng về đền bù và các khoản chi phí khảo sát, lập dự án), trong đó một số dự án đã được đơn vị xin dừng triển khai, một số dự án xin chuyển mục đích đầu tư (Dự án Nhà điều hành mở rộng, Dự án Khu thương mại Căn hộ Blue Sky Sasco, Dự án Mỏ nước khoáng Ba Ngòi, Dự án Cảng hàng hóa Dương Đông…).

KTNN cũng cho rằng, Công ty mẹ xác định quỹ lương thực hiện làm căn cứ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 bao gồm cả quỹ thưởng an toàn hàng không là không đúng quy định. Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 phải điều chỉnh giảm qua kiểm toán là 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc ACV không thành lập ban quản lý dự án chuyên trách đối với các dự án lớn nhóm A, B có khối lượng lớn, được thực hiện nhiều năm được cho là nguyên nhân dẫn tới việc chủ đầu tư để xảy ra một số sai sót trong quá trình lập dự toán, đấu thầu hoặc chậm trễ trong việc quyết toán một số công trình.

Riêng đối với Sasco, KTNN cho rằng, doanh nghiệp này chưa hạch toán phải thu khác khoản lãi phải thu của tiền bồi thường về đất (1,37 tỷ đồng); cổ tức được chia (số tiền 22,549 tỷ đồng). Sasco còn có số nợ phải thu quá hạn thanh toán lên tới 244,87 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,69% tổng nợ phải thu đến thời điểm ngày 31/12/2014. Trong đó, nợ phải thu quá hạn thanh toán chủ yếu là khoản ký quỹ hộ cho Công ty liên doanh Nhà Việt (Viethaus) tại Cộng hòa Liên bang Đức đã bị ngân hàng yêu cầu thực hiện trách nhiệm bảo lãnh với số tiền là 240,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty mẹ và Sasco hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ một số khoản chi không đúng quy định; Công ty mẹ định không đúng số khấu hao tài sản cố định được điều chỉnh giảm thu nhập tính thuế. Việc kê khai nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng xác định chưa đúng.

Cuối tháng 3 vừa qua, ACV cũng đã có báo cáo thực hiện kiến nghị KTNN. ACV cho biết, đến 30/3/2015, Tổng công ty này đã nộp thừa hơn 32 tỷ đồng, vì vậy thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung theo kết luận của KTNN đã được thực hiện. Tổng công ty cũng đã nộp bổ sung lợi nhuận còn lại vào Ngân sách Nhà nước cũng như nộp hơn 7,3 tỷ đồng tiền thuế phạt chậm nộp và điều chỉnh giảm gần 1,7 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ đến ngày 31/12/2014.

Về phía Sasco, công ty này cũng đã hoàn thành nộp vào ngân sách hơn 90 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thành nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, các kiến nghị về quản lý và sử dụng đất đai cũng được ACV và Sasco đang trong quá trình xử lý

“Tổng công ty đã khắc phục những sai sót trong công tác kế toán theo biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Sasco đã chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý công nợ, thực hiện đối chiếu xác nhận phải thu, phải trả đầy đủ kịp thời theo định kỳ, có kế hoạch và đưa ra các giải pháp cụ thể để thu hội nợ quá hạn đối với từng khách hàng”, công văn do Chủ tịch ACV Nguyễn Nguyên Hùng khẳng định.

Sasco cổ phần hoá rồi mới thẩm định tài sản

Sasco hiện cũng đã hoàn thành cổ phần hoá từ cuối năm 2014, với 51% cổ phần thuộc sở hữu của ACV, tiếp đến là CTCP Đầu tư – Thương mại và dịch vụ Hoàn Lộc Việt, sở hữu 22,1% và Cty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group), sở hữu 16%. Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng của công ty này trong quá trình thực hiện cổ phần hoá.

Theo báo cáo kiểm toán, khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá và khi chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Sasco chưa đánh giá lại giá trị đầu tư tại các công ty có hiệu quả cao, có thặng dư vốn, hoặc có chênh lệch giá trị trên nền đất kinh doanh như: Công ty cổ phần Sài Gòn Sân bay, Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận.

Kết luận của KTNN cũng chỉ ra rằng, Sasco “chưa đánh giá giá trị một số tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh; chưa đánh giá quyền sử dụng đất theo giá do UBND tỉnh Kiên Giang xác định tại Quyết định số 891/QĐ – UBND (Quyết định 891) để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa đối với 5 khu đất tại huyện Phú Quốc”.

Tính toán của KTNN cho thấy, giá trị chênh lệch giữa giá đất theo Quyết định 891 là 18,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Sasco còn ghi nhận giá trị doanh nghiệp theo giá trị ghi sổ kế toán đối với 4 trường hợp đất bị thu hồi thấp hơn giá trị đất theo quyết định đền bù của UBND tỉnh Kiên Giang là 3,12 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm toán, Sasco chưa thực hiện việc thoái vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành nghề kinh doanh chính, như bất động sản, ngân hàng.

Trong báo cáo sau kiểm toán, ACV cho biết, về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, hiện nay Sasco đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định thực hiện việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng còn sử dụng cho sản xuất kinh doanh chưa đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá.

Phương Dung

Những dấu ấn Vietjet trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama (P5)

Trò chuyện với Ban lãnh đạo Vietjet, ông John Kerry cũng có lời khen tặng Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ thông minh, tài sắc và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ mọi việc cho Vietjet, mời mọi người sang thăm Boston

Ông John Kerry cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ nhân viên Vietjet, mong Vietjet tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, mang đến thêm nhiều cơ hội bay cho người dân và du khách, hội nhập và vươn xa trên bản đồ hàng không thế giới

Theo Như Loan
Đầu tư

Những dấu ấn Vietjet trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama (P4)

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng và Phó Tổng giám đốc Đinh Việt Phương đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện, dùng bữa thân mật cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhân chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama

Ông John Kerry chúc mừng và trân trọng những thành tích mà Vietjet đóng góp vào ngành hàng không suốt thời gian qua. Ông gọi Tổng giám đốc của Vietjet là “Vietjet’s lady”

Theo Như Loan
Đầu tư